logo 2

Ukončili jsme projekt

V prosinci jsme úspěšně ukončili projekt Pro lepší budoucnost financovaný ze Zaměstnaneckého charitativního fondu Citi. Hlavním cílem projektu bylo poskytnou ženám, které se ocitly v těžké životní situaci, ucelený blok vzdělávacích programů, který by alespoň částečně přispěly ke zlepšení jejich životní situace a zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Ženy absolvovaly čtyři vzdělávací moduly: modul finanční gramotnosti, modul počítačové gramotnosti, motivační program a kariérové poradenství. Velké díky patří Úřadu práce v Třinci, který nám velmi pomohl při výběru účastnic projektu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jak jsme pořádali vánoční bazárek

Ve dne 8. - 9. 12. se nám v rámci projektu Pro lepší budoucnost podařilo úspěšně zrealizovat charitativní vánoční bazárek. Děkujeme touto cestou všem dárcům, kteří zdarma věnovali spoustu oblečení pro tyto účely. Oblečení si přednostně mohly vybrat účastnice projektu, zbylé oblečení šlo do prodeje. Neprodané oblečení jsme věnovali na sbírku pro uprchlíky.

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ