logo-web

Nový start

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001486 Doba realizace: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2017 Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. ÚČAST V PROJEKTU BYLA ZDARMA! Cílem projektu bylo motivovat, aktivizovat a vzdělávat osoby pečující o děti do 15 let věku ke změně své tíživé životní situace, k obnově pracovních návyků a k přípravě na návrat do pracovního procesu a do společnosti. Cílem bylo zapojení 16 osob z této cílové skupiny, které absolvovaly vzdělávací a motivační aktivity, např. individuální poradenství s psychologem, motivační program, pracovně - právní seminář, PC dovednosti pro praxi a další. Konečným výstupem projektu…

web

Zahajujeme projekt Nový start

Nově podpořený projekt z ESF OP Zaměstnanost Nový start byl zahájen 1. 9. 2016. Projekt se věnuje nezaměstnaným osobám pečujícím o děti do 15 let věku. V rámci projektu budou účastníci absolvovat motivační programy, individuální poradenství s psychologem, seminář z pracovně-právní problematiky, seminář na podporu rodinných a rodičovských kompetencí, PC dovednosti pro praxi a další. Hlavní částí projektu je práce na zkoušku, kdy účastnici projektu budou umísťovány na tréninková místa s proplácením mzdových příspěvků. Práce na zkoušku bude uzavírána na dobu 3 měsíců, 6 hodin denně. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

senior

Sebeobrana pro seniory – 2. série

V průběhu října a listopadu bude v Třinci probíhat již druhý ročník úspěšného projektu SEBEOBRANA PRO SENIORY  z Třince(60+).  Projekt bude rozdělen na teoretickou a praktickou část, přičemž praktickou část bude zaštiťovat společnost COMO3-gym z Třince.

© 2023 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ