Neformální pečovatelé – 3. běh

3. běh projektu byl zahájen 2. a 3. 9. 2019 podpisem dohod a dalších potřebných dokumentů a formulářů. První vzdělávací aktivity začaly akreditovaným kurzem Psychiatrické minimum, který se konal ve dnech 10. a 11. 9. 2019, v těchto dnech probíhalo také  individuální psychologické poradenství, které se uskutečnilo v odpoledních hodinách v prostorách naší organizace. Následovaly další aktivity projektu - svépomocná skupina na téma Finanční poradenství s Mgr. Valáškovou, Informace o možnostech péče se zkušenou odbornicí na toto téma Mgr. Koppovou. Dne 14. 10. 2019 se uskutečnil další akreditovaný kurz, konkrétně Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby pod vedení Mgr. any…

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ