BEZ OBAV společně – 2. běh

 Počátkem října 2020 zahájila 1. skupina 2. běhu projektu své aktivity v Třinci. Bohužel od 14. 10. 2020 byly veškeré vzdělávací aktivity ve skupinách pozastaveny. Od prosince 2020 probíhají individuální konzultace zaměřené na  kariérové, psychologické nebo dluhové poradenství.  2. skupina 2. běhu projektu se postupně naplňuje.  Neustále nabíráme nové klienty, kteří po vstupu do projektu absolvují individuální konzultace. Jakmile to situace povolí, nastoupí daní klienti do rekvalifikačních kurzů.  

Neformální pečovatelé – 3. běh

3. běh projektu byl zahájen 2. a 3. 9. 2019 podpisem dohod a dalších potřebných dokumentů a formulářů. První vzdělávací aktivity začaly akreditovaným kurzem Psychiatrické minimum, který se konal ve dnech 10. a 11. 9. 2019, v těchto dnech probíhalo také  individuální psychologické poradenství, které se uskutečnilo v odpoledních hodinách v prostorách naší organizace. Následovaly další aktivity projektu - svépomocná skupina na téma Finanční poradenství s Mgr. Valáškovou, Informace o možnostech péče se zkušenou odbornicí na toto téma Mgr. Koppovou. Dne 14. 10. 2019 se uskutečnil další akreditovaný kurz, konkrétně Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby pod vedení Mgr. any…

20190926_101505

Příležitost pro Vás – 2. běh

2. BĚH PROJEKTU ZAHÁJEN  PODPISEM DOHOD 26. 9. 2019. Do 2. běhu projektu nastoupilo 14 účastníků. V období od října do prosince 2019 absolvovali účastníci motivační program, PC kurzy (jak pro začátečníky, tak pro pokročilé) a pracovněprávní a dluhový seminář. Průběžně probíhalo a probíhá individuální psychologické i kariérové poradenství. Od ledna 2020 začali účastníci postupně nastupovat do jednotlivých rekvalifikačních kurzů: kurz Studium pro asistenty pedagoga (v únoru 2020 ukončily 2 účastnice), kurz Strážný (únor 2020 ukončili 3 účastníci). Jedna klientka ukončila v březnu kurz Mzdové účetnictví se základy personalistky. V březnu nastoupili některé účastnice na kurz Chůva pro děti do…

BEZ OBAV společně – 1. běh

Po několika prezentacích v Karviné, Českém Těšíně a Havířově zahájila 1. skupina vybraných zájemců svou účast v projektu  BEZ OBAV společně. Během července až září absolvovali účastníci motivační program, seminář o dluhovém poradenství a pracovněprávní seminář. Dále proběhly individuální konzultace s psychologem, kariérovým poradcem a s odborníkem na oblasti dluhové poradenství. Veškeré vzdělávací aktivity probíhaly v Akademickém ústavu v Karviné. Nadále probíhají individuální konzultace dle potřeby jednotlivých účastníky. Účastníci připravují na různé rekvalifikační kurzy: Pracovník v sociálních službách, Sanitář, Asistent pedagoga, Strážný a jiné. Přejeme hodně zdaru a štěstí především u zkoušek.  V prosinci 2019 první účastnice úspěšně ukončila kurz…

© 2023 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ