20190123_121504

Příležitost pro Vás – 1. běh

1. BĚH PROJEKTU ZAHÁJEN  PODPISEM DOHOD 6. 12. 2018. Účastníci již absolvovali motivační program, individuální kariérové a psychologické poradenství, seminář dluhového poradenství. V únoru zahájili PC kurz - pro začátečníky a mírně pokročilé. Ve dnech 18. a 19. 3. 2019 proběhly závěrečné zkoušky obou PC kurzů, které účastníci úspěšně zvládli. Dne 20. 3. 2019 nastoupili první účastníci na rekvalifikaci, konkrétně na kurz Strážného. Tento kurz byl ukončen 1. 4. 2019 závěrečnými zkouškami, které všichni účastníci úspěšně zvládli. Gratulujeme :) V červnu absolvoval další klient rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače a v říjnu zahájily rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách 2…

20190204_103447[2]

Neformální pečovatelé – 2. běh

2. běh projektu byl zahájen 4. 2. 2019 podpisem dohod a dalších potřebných dokumentů a formulářů. První vzdělávací aktivity byly zahájeny akreditovaným kurzem Psychiatrické minimum, který se konal ve dnech 21. a 22. 2. 2019, v těchto dnech se také konalo  individuální psychologické poradenství, které se uskutečnilo v odpoledních hodinách v prostorách naší organizace. Na konci února absolvovaly účastnice první svépomocnou skupinu Informace o možnostech péče se zkušenou odbornicí na toto téma Mgr. Koppovou a začátkem března pokračovaly svépomocnou skupinou zaměřenou na Finanční poradenství. Dne 21. 3. 2019 se uskutečnil další akreditovaný kurz tentokrát se zaměřením na Manipulaci s imobilním pacientem…

20190103_112120

Neformální pečovatelé – 1. běh

Průběh 1. běhu projektu Dne 9. 5. 2018 byly s 10 zájemkyněmi uzavřeny dohody o účasti v projektu. S dalšími dvěma účastnicemi byly podepsány dohody dodatečně. Celkem v prvním běhu projektu je zapojeno 12 účastnic. První aktivitou bylo dvouhodinové individuální poradenství s psychologem, na konci května účastnice absolvovaly akreditovaný vzdělávací program Úvod do prevence syndromu vyhoření. V červnu se zúčastnily kurzu Základy první pomoci a svépomocné skupiny na téma Finančního poradenství. V červenci mají možnost čerpat mentoring v domácnosti a v srpnu je bude čekat seminář Paliativní péče. Na podzim 2018  absolvovaly účastnice akreditované kurzy Psychiatrické minimum a Manipulace s imobilním klientem. Dále…

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ