Projekty

BEZ OBAV společně – 2. běh

 Počátkem října 2020 zahájila 1. skupina 2. běhu projektu své aktivity v Třinci. Bohužel od 14. 10. 2020 byly veškeré vzdělávací aktivity ve skupinách pozastaveny. Od prosince 2020 probíhají individuální konzultace zaměřené na  kariérové, psychologické nebo dluhové poradenství.  2. skupina 2. běhu projektu se postupně naplňuje.  Neustále nabíráme nové klienty, kteří po vstupu do projektu absolvují individuální konzultace. Jakmile to situace povolí, nastoupí daní klienti do rekvalifikačních kurzů.  

IMG-20210927-WA0001

Není čas ztrácet čas

Projekt je určen pro nezaměstnané lidi ve věku 18 - 30 let, kteří mají základní vzdělání nebo střední vzdělání a jsou 1 rok bez práce. Aktivity projektu: motivační programy, dluhové a pracovně-právní poradenství individuální psychologické a kariérové poradenství multikulturní seminář, jazykový kurz (slovenština, polština)  pracovní stáž na Slovensku (Košice) a v Polsku (Gdańsk) - 8 týdnů  možnost rekvalifikace po návratu ze stáže Účast v projektu je ZDARMA!  >  v rámci stáže zdarma: ubytování, doprava, sportovní a kulturní aktivity >  stravné a kapesné ve výši max. 2 740 eur Místa konání: ČR - Třinec/Slovensko - Košice/Polsko - Gdaňsk Bližší informace: PhDr. Jarmila Vrátná – odborný…

Neformální pečovatelé – 3. běh

3. běh projektu byl zahájen 2. a 3. 9. 2019 podpisem dohod a dalších potřebných dokumentů a formulářů. První vzdělávací aktivity začaly akreditovaným kurzem Psychiatrické minimum, který se konal ve dnech 10. a 11. 9. 2019, v těchto dnech probíhalo také  individuální psychologické poradenství, které se uskutečnilo v odpoledních hodinách v prostorách naší organizace. Následovaly další aktivity projektu - svépomocná skupina na téma Finanční poradenství s Mgr. Valáškovou, Informace o možnostech péče se zkušenou odbornicí na toto téma Mgr. Koppovou. Dne 14. 10. 2019 se uskutečnil další akreditovaný kurz, konkrétně Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby pod vedení Mgr. any…

logo web

Začni pečovat

Začni pečovat Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007032 Termín realizace projektu: 1. 11. 2017 – 30. 9. 2019 Obecným cílem projektu je motivovat, aktivizovat, vzdělávat a vrátit na trh práce, a tím i do společnosti, cílovou skupinu – osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, z okresu Karviná. Cílové skupiny projektu:  >  fyzické osoby vedené na ÚP déle než 1 rok  >  fyzické osoby, jejichž doba evidence na ÚP dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců Stručný obsah a cíle projektu: Do projektu bude zařazeno celkem 30 osob z okresu Karviná (2 běhy á 15 osob).…

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ